Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nil Volentibus Arduum bestaat uit de volgende vier personen:

  • J. Detiger, Voorzitter
  • J.C.M. van Waas, Secretaris
  • D.G.A. van Luxemburg, Penningmeester
  • R.P.M. Rijper, Bestuurslid

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Het bestuur vergadert twee keer per jaar waarin onder andere de besluitvorming omtrent schenkingen wordt vastgesteld en uitgevoerd. Ook wordt met regelmaat telefonisch overleg gepleegd zowel met bestuursleden als met de begiftigden. Projecten worden waar mogelijk bezocht.