Home

De Stichting Nil Volentibus Arduum is een initiatief van de heer J.C.M. van Waas, die in 1995 de Stichting heeft opgericht. Met het instellen van deze Stichting werd een platform gecreëerd om diverse goede doelen, vooral op het vlak van ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs, financieel te ondersteunen. De rechtsvorm van de Stichting heeft als voorkeur dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.

Verzoeken tot financiële ondersteuning kunnen uitsluitend op uitnodiging van de stichting Nil Volentibus Arduum worden ingediend.