Beleidsplan

Het doel van de Stichting is het uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend doen van uitkeringen, in de vorm van bijdragen of anderszins:

  • aan instellingen die zich richten op wetenschapsonderzoek en onderwijs;
  • ten behoeve van projecten in de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid;
  • aan instellingen ter ondersteuning en bevordering van sociale en charitatieve projecten.

Daarnaast kunnen uitkeringen worden gedaan aan kerkelijke instellingen en kerkelijke organisaties. De voornoemde instellingen mogen zowel in Nederland als daarbuiten zijn gevestigd.

> Het beleidsplan is hier als pdf-bestand te downloaden