Financiën

Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Het bestuur is niet voornemens deze wijze van beheer van de gelden aan te passen. Mede nu vermogensvorming niet een doel is van de Stichting, vormt het aanhouden van de gelden via de bank ook de eenvoudigste manier om de ontvangen schenkingen te kunnen aanwenden.

Het bestuur beoogt ook in de komende jaren de ontvangen schenkingen niet aan te houden en daarmee tot vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen schenkingen op gepaste wijze en binnen afzienbare tijd te besteden. Dit is ook in lijn met de wijze waarop de Stichting in de afgelopen jaren is omgegaan met ontvangen schenkingen.

De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift, dan wel van meerjarige uitkeringen. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending.

Het bestuur meent gezien de doelstellingen van de Stichting dat de huidige werkzaamheden, die tot op heden op een pro-deo basis werden uitgevoerd, ook op diezelfde wijze kunnen worden gecontinueerd. Door de bestuursleden worden geen kosten gedeclareerd.

De recentste jaarrekeningen zijn hier als pdf-bestand te downloaden:

Jaaroverzicht 2020 >>>
Jaaroverzicht 2019 >>>
Jaaroverzicht 2018 >>>

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens gebruik te maken van standaardformulieren:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2020 >>>