Activiteiten

In de recente jaren zijn diverse donaties gedaan aan stichtingen. Zo zijn in 2019 schenkingen gedaan aan:

Omschrijving Bedrag in €
Kon. Wilhelmina Fonds 25.000,00
S.O.S. Kinderdorpen 25.000,00
New Hope for Cambodian Children 50.000,00
Liliane Fonds 25.000,00